Vaš vodič kroz obveze iz zaštite na radu

Poduzeće Konspekt d.o.o. nastao je akvizicijom KONSPEKT-sigurnosti d.o.o. od strane g. Trpimira Lučića, suvlasnika bivšeg Zvonimir Securitya i bivšeg predsjednika uprave Securitas Hrvatska.

KONSPEKT-sigurnost od 2003. godine pruža usluge iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, tehničkih ispitivanja i analiza te energetskog certificiranja. Kvalitetu naših usluga prepoznala su mnoga uspješna hrvatska poduzeća s kojima surađujemo već dugi niz godina.

Naš tim sastoji se od stručnjaka iz područja sigurnosti, strojarstva, elektrotehnike i vatrogastva. Neka naši inženjeri budu prvi koje ćete nazvati za sve informacije iz područja zaštite na radu i zaštite od požara. Svoje poslovanje vodite bezbrižno jer možete biti sigurni da Vam usluge zaštite na radu pružaju pouzdani i kvalitetni partneri.

Zaštita na radu

Zaštita na radu je skup interdisiplinarnih aktivnosti čija je zadaća otkriti i otkloniti opasnosti, štetnosti i napore koji mogu ugroziti život i zdravlje radnika. Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne uvjete rada kako bi se spriječile ozljede i nezgode na radu te profesionalne bolesti. Zakonska obveza svakog poslodavca jest organiziranje i provedba zaštite na radu.

Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara.

Energetsko certificiranje

Energetski pregled obuhvaća analizu tehničkih i energetskih svojstava građevina i analizu svih tehničkih i procesnih sustava poduzeća, odnosno svih sustava proizvodnje, transformacije, distribucije i potrošnje energije, vode i sirovina s ciljem utvrđivanja učinkovitosti.

Alkotestiranje

Radnik pod utjecajem alkohola predstavlja opasnost na radnom mjestu za sebe samog i za svoje suradnike, proces rada i materijalna dobra s kojima je u dodiru. Prema odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac je dužan privremeno udaljiti radnika koji je pod utjecajem alkohola s mjesta rada.

Želite znati koje su Vaše zakonske obveze iz područja zaštite na radu i zaštite od požara? Kontaktirajte nas!