Što je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR)?

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Opći uvjeti, informacije i zahtjevi za zaštitu osobnih podataka:

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Konspekt d.o.o.
Bednjanska 8a
10000 Zagreb

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Marina Vidović
E-mail: zastitaosobnihpodataka@konspekt.hr
Web: www.konspekt.hr