Sustav upravljanja prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 primjenjuje se na djelatnosti organizacijske jedinice Konspekt laboratorij.

Djelatnost Laboratorija obuhvaćena dokumentacijom sustava upravljanja koja je izrađena u skladu sa zahtjevima navedene norme, uključuje ispitivanje prema propisima o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Sustav upravljanja propisuje slijed aktivnosti, odgovornosti i ovlaštenja unutar Laboratorija, a s ciljem ostvarivanja usluga koje u potpunosti udovoljavaju zahtjevima kupca, tehničkim regulativama i primjenjivim zakonskim aktima.

Konspekt laboratorij kao ispitni laboratorij pruža usluge ispitivanja naručiteljima ispitivanja sukladno međunarodno priznatim normama, specifikacijama te pridruženim normativnim dokumentima.

Ovom izjavom o politici kvalitete najviša uprava Laboratorija definirala je sljedeću misiju, viziju te ciljeve:

Misija Laboratorija je provedba stručnog, vjerodostojnog i nepristranog ispitivanja za potrebe Konspekt d.o.o.

Vizija Laboratorija je postići prepoznatljivost i priznatost Laboratorija kao pouzdanog i vjerodostojnog partnera koji se svojom stručnošću, neovisnošću i odgovornošću potvrđuje kao pouzdan pružatelj usluge ispitivanja.

U svakodnevnom radu ispunjenje statutarnih i zakonskih zahtjeva predstavlja primarnu zadaću i obvezu svih djelatnika Laboratorija.

Ciljevi Laboratorija uključuju:

  • Provedbu metoda ispitivanja u skladu s međunarodno priznatim sepifikacijama, normama i   dobrom profesionalnom praksom čime se jamči visoka kvaliteta ispitivanja i razina usluge Laboratorija naručiteljima ispitivanja,
  • Osiguranje nepristrane provedbe ispitivanja,
  • Osiguranje da postupke ispitivanja u ime Laboratorija provode isključivo osposobljeni, kompetentni i prikladno educirani djelatnici koji su upoznati sa dokumentacijom sustava kvalitete Laboratorija te su ju obvezni primjenjivati prilikom provedbe ispitivanja,
  • Provedba postupaka ispitivanja u kojemu se uvažava važnost načela povjerljivog postupanja sa svim podacima koje će djelatnici Laboratorija prikupiti tijekom provedbe ispitivanja.

Uvažavajući i ne kršeći prethodno načelo, Laboratorij tvrtke Konspekt d.o.o. će svim potencijalnim korisnicima usluge ispitivanja osigurati neophodnu razinu informacija o tijeku i postupku ispitivanja koje provodi Laboratorij.

Donošenjem ove Izjave o politici kvalitete, najviša uprava Laboratorija tvrtke Konspekt d.o.o. koju predstavlja direktor, demonstrira svoju trajnu opredijeljenost i obvezu za osiguranje neophodnih resursa koji će osigurati trajno zadovoljenje načela i zahtjeva za sustav upravljanja u ispitnim laboratorijima definiranih normom HRN EN ISO/IEC 17025 te neprekidno poboljšavanje učinkovitosti uspostavljenog sustava upravljanja.

Organizacijski ustroj Konspekt laboratorija
Organizacijski ustroj Konspekt laboratorija

 

 

Potvrda o akreditaciji Konspekt laboratorija
Preuzmite potvrdu o akreditaciji Konspekt laboratorija