Tvrtka KONSPEKT d.o.o. osnovana je i započela s radom, u ožujku 2003. godine. Cijelo jedno desetljeće bavimo se problematikom iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Mnogi su nas prepoznali kao dobar partner, s gledištima, pristupima i rješenjima iza kojih stoji veliko radno iskustvo u opasnim i zahtjevnim proizvodnim sustavima.

Okupljamo tim mladih ali iskusnih stručnjaka koji posjeduju dugogodišnje iskustvo na području integralne sigurnosti. Naš tim stručnjaka sastoji se od diplomiranih inženjera sigurnosti, elektrotehnike, strojarstva, kemije, tehničara elektrotehnike i strojarstva, vatrogasnih tehničara i stalnih sudskih vještaka iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.

Urede imamo u Zagrebu, a usluge obavljamo na području cijele Hrvatske. Temeljem ovlaštenja i akreditacija koje posjedujemo, našim klijentima smo u mogućnosti ponuditi usluge iz sljedećih područja:

 • Zaštite na radu (sigurnosti i zaštite zdravlja na radu)
 • Zaštite od požara
 • Zaštite od buke
 • Ispitivanja u Ex prostoru (sigurnosti prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom)
 • Energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada
 • Tehnička ispitivanja pojedinih sustava i proizvoda te analiza
 • Savjetodavne usluge na uspostavi sustava upravljanja kvalitetom te sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

CILJEVI:

 • U potpunosti zadovoljiti zahtjeve korisnika naših usluga visokom razinom kvalitete obavljenih poslova
 • Na pitanja i zahtjeve korisnika usluga reagirati u što kraćem roku
 • Kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu našeg poslovanja
 • Sve procese i usluge neprestano razvijati i usavršavati
 • Osigurati zadovoljstvo svih zainteresiranih strana kao i zaposlenika društva
 • Omogućiti kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika društva