Zaštita od požara

Zaštita od požara - javljač požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara.

Tvrtka KONSPEKT d.o.o. ovlaštena je za obavljanje ispitivanja sustava za gašenje i dojavu požara, te sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para, sukladno Zakonu o zaštiti od požara:

  • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara; (vatrodojavni sustavi, aspiracijski sustavi, mokri i suhi sprinkler sustavi, mokre i suhe hidrantske mreže – unutarnje i vanjske, sustavi FM-200, sustavi NOVEC, instalacije aerosola za gašenje požara…)
  • Ispitivanje ispravnosti sustava za sprječavanje širenja dima i požara; (protupožarne zaklopke, automatska vatrootporna vrata, protudimne zavjese, kupole za odimljavanje…)
  • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para; (sustavi plinodojave u kotlovnicama, sustavi plinodojave u garažama, sustavi za detekciju otrovnih i zapaljivih plinova i para…)

Osim ispitivanja u mogućnosti smo Vam ponuditi i izradu procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara. Također smo nositelji ovlaštenja za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja početnog požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.