Plinske instalacije

Konspekt - ispitivanje plinskih instalacija

Tvrtka KONSPEKT d.o.o. ovlaštena je za obavljanje ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija svih kategorija zahtjevnosti, prema ovlaštenjima lokalnih operatera distribucijskih područja i ovlaštenju HSUP-a, bez ograničenja na ukupnu instaliranu toplinsku snagu.

Ispitivanje plinske instalacije zakonska je obveza prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) i Pravilniku o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP (HSUP-P601.111 od studenog 2011.).

 

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija uključuje:

  • Provjeru propusnosti plinskog cjevovoda, uređaja, opreme ili plinskih naprava (trošila)
  • Provjeru ugradnje plinske opreme i plinskih naprava (trošila)
  • Provjeru pouzdanosti dobave zraka za izgaranje
  • Provjeru pouzdanosti odvođenja dimnih plinova
  • Provjeru stanja plinske opreme, naprava, zaštitnih i regulacijskih uređaja
  • Provjeru razmaka zagrijanih dijelova plinskih naprava i pripadajuće opreme do zapaljivih materijala i dijelova zgrade

 

Plinska instalacija smatra se ispravnom ako u postupku provjere ispravnosti i nepropusnosti uključujući mjerni postupak ispitivanja propusnosti, nije utvrđen niti jedan gore navedeni nedostatak.